Chính sách bảo mật

Chúng tôi lấy những dữ liệu gì?

Chúng tôi chỉ lấy một vài thông tin sau đây:

  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Địa chỉ

Chúng tôi lấy để làm gì?

Chúng tôi lấy dữ liệu của bạn để có thể gửi những thông tin mới nhất về những chuyên mục mà các bạn quan tâm.

Cam kết

Chúng tôi cam kết rằng sẽ không gửi thông tin của bạn cho bên thứ ba biết được.

Một khi các bạn vào trang web của chúng tôi tức là đã đồng ý những điều khoản bên trên.

Những điều khoản này có thể sửa đổi. Tuy nhiên khi chúng tôi sửa đổi sẽ thông báo cho các bạn biết.

Xin chân thành cảm ơn!